Blog

По улицата се зададоха двама души. Веднага разпознах Атанас Железчев. Беше заместник-председател на 37. Народно събрание. Сигурно от цяла вечност не беше минавал покрай родната ми къща във Воденичане. Погледна ме, поспря се и ме попита:

- Ти какъв се падаш на Вичо?

- Син съм му – усмихнах се аз.

Отидох да отворя портата и се здрависах с него.

Фоторазходка около паметника на съветската армия

Големи топки

Параграф 22, новото ти име е VIVACOM

или как да се сдобиете с подробни чужди лични данни

без да сте ги искали

Не съм абонат на компанията, чието име споменавам в заглавието. Никога не съм бил. Но оттам продължават месеци наред да ми изпращат извлечения за техен абонат – фактури, подробни разпечатки с всички набрани номера, времетраене на всеки един разговор, номера, до които са изпращани SMS-и, услуги с добавена стойност.

Hello, it is me :)

Penk 03

Have an idea?

Tell me what's in
your mind and just contact me.
For our first contact I need
a short brief - what is your
idea about, what/who is your
target, what raw material
do you have already.

STATUS: CURRENTLY
NOT
AVAILABLE

+359 (0) 899 07 51 53

pp @ penkdesign . com

Search